Veliko stavb, ki so zanimive ali izstopajo zaradi svojega videza, je starejših od 100 let, nekatere so stare tudi do ...

Veliko stavb, ki so zanimive ali izstopajo zaradi svojega videza, je starejših od 100 let, nekatere so stare tudi do 200 let.